Odlingslimpa
Förra året var det allra första gången jag provade att odla på en odlingslimpa. Eftersom vi har en tung lerjord fylld med sten där jag bor så tar jag till alla knep som finns för att förbättra jorden utan att behöva köpa jord. Det känns mer som om man odlar på "riktigt" om man kan få fram en god jord med de resurser som finns att tillgå i den egna trädgården. Kretslopps-tanken tilltalar mig och dessutom vet jag precis vad som finns i min jord. Inga bekämpningsmedel eller annat "skrot"!

Tanken med odlingslimpan är i stort sett att man gör en kompost i solen som man kan utnyttja att odla på under tiden materialet omvandlas till mull. På så vis kan man odla värme- och näringskrävande växter och förbättrar jorden på samma gång. Det tar 3 år innan allt material är omvandlat i limpan. Det första året kan man odla gurka och tomat på limpan eftersom den i sig avger värme. Det andra året fungerar näringskrävande växter så som kål eller pumpa och det tredje året har man en finfin jord att antingen odla på eller lägga som täcke på en ny limpa.

Allt jag kan om odlingslimpor har jag lärt mig genom att läsa Lena Israelssons bok Köksträdgården. Den kan jag varmt rekomendera om du är intresserad av att odla mat!

Börja med att rensa platsen du har tänkt dig att anlägga limpan på... Är det en gräsmatta eller mycket ogräs måste svålen tas bort. Lägg sedan en grund med pinnar och ris klippta i ca 20 cm långa bitar.


Lägg på lite tyngre material så som ogräsrens, grässvålen (om du fick lov att ta bort den innan du skulle anlägga limpan) osv.


Sedan täcker man in limpan i lite finare material så som halm eller löv. Även gräsklipp fungerar ypperligt.


Ovan på detta lägger man kompost och gödsel för att få upp kvävehalten i limpan.


Täck in limpan i jord och börja odla!